DSF-Geotemi: Geotermisk forskningsprojekt under Det Strategiske Forskningsråd

Projekt titel: Det geotermiske energipotentiale i Danmark – reservoiregenskaber, temperaturfordeling og modeller for udnyttelse.
Engelsk: The geothermal energy potential in Denmark – reservoir properties, temperature distribution and model for utilisation.
DSF-sagsnr. : 2104-09-0082 / 0603-00342B BENMI­_DSF
Projektperiode: 04.01.2010 – 18.12.2015

GEUS de seneste 5 år ledet et forskningsprojekt under Det Strategiske Forskningsråd (nu Innovationsfonden; for yderligere information se DSF) i samarbejde med Aarhus Universitet (AU), Sveriges Geologiske Universitet (SGU), Deutsches GeoForschungs-Zentrum (GFZ) og Dansk Fjernvarmes Geotermiselskab (DFG).

Projektet har fokuseret på at øge forståelsen af de geologiske og geofysiske parametre, som har størst betydning for en optimal udnyttelse af det geotermiske potentiale. Projektet har analyseret al tilgængelig relevant geologisk og geofysisk information, samt integreret nye data, metoder og modeller med henblik på at definere, kortlægge og karakterisere de potentielle geotermiske reservoirer. På ’Geotermi WebGIS-Portalen’ indgår de væsentlige analyser og resultater i form af sammenstillinger, resultater og tolkninger præsenteret på en overskuelig interaktiv form (læs mere under ’DSF-Geotermi: Baggrund’).

HEHO Lagring i undergrunden:

Projekt titel: ….
Engelsk: ….
DSF- sagsnr. : xxxx-xx-xxxx
Projektperiode: 01.01.1900 – 01.01.1900

GEUS er med i et projekt med ……

EUDP Pilot-projekt:

Projekt titel: ….
Engelsk: ….
DSF- sagsnr. : xxxx-xx-xxxx
Projektperiode: 01.01.1900 – 01.01.1900

GEUS er med i et projekt med bl.a. Ross og GEO om en ny billigere møde til at bore geotermiske boringer ……